ALBANIA


LETRA

Albania himne
Ingles
Rreth flamurit të përbashkuar,
Me një dëshirë dhe një qëllim,
Të gjithë Atij duke iu betuar,
Të lidhim besën për shpëtim.

CHORUS

Prej lufte veç ay largohet,
Që është lindur tradhëtor,
Kush është burrë nuk friksohet,
Po vdes, po vdes si një dëshmor.

The flag which in battle unites us

Found us all ready for the oath,

One mind, one aim, until our land

Becomes free from the enemy.

CHORUS

We stand in the battle for right and freedom,

The enemies of the people stand alone,

The hero dedicates his life to our land,

Even in dying he will be brave.