REPUBLICA DE FILIPINAS


 

LETRA

Himno de Filipinas
Ingles
Bayang magiliw,
Perlas ng Silanganan
Alab ng puso
Sa dibdib mo'y buhay.

Lupang hinirang,
Duyan ka ng magiting,
Sa manlulupig
Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok
Sa simoy, at sa langit mong bughaw,
May dilag ang tula,
At awit sa paglayang minamahal.


Ang kislap ng wata wat mo'y
Tagumpay na nagniningning,
Ang bituin at araw niya
Kailan pa ma'y di magdidilim.


Lupa ng araw, ng luwalhatit pagsinta,
Buhay at langit sa piling mo.
Aming li gaya na pag may mangaapi
Ang mamatay nang da hil sa iyo.

Land of the morning
Child of the sun returning
With fervor burning
Thee do our souls adore.

Land dear and holy,
Cradle of noble heroes,
Ne'er shall invaders
Trample thy sacred shores.


Ever within thy skies and through thy clouds
And o'er thy hills and seas;
Do we behold thy radiance, feel the throb
Of glorious liberty.

Thy banner dear to all hearts
Its sun and stars alright,
Oh, never shall its shining fields
Be dimmed by tyrants might.


Beautiful land of love, oh land of light,
In thine embrace 'tis rapture to lie;
But it is glory ever when thou art wronged
For us thy sons to suffer and die.