HOLANDA


LETRA

Himno de Holanda
Ingles
Wilhelmus van Nassouwe
Ben ik, van Duitsen bloed,
Den vaderland getrouwe
Blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
Ben ik, vrij onverveerd,
Den Koning van Hispanje
Heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
Zijt Gij, o God mijn Heer,
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
De tirannie verdrijven
Die mij mijn hart doorwondt.

William of Nassau am I, of Germanic descent;

True to the fatherland I remain until death.

Prince of Orange am I, free and fearless.

To the King of Spain I have always given honour.

You, my God and Lord, are my shield, on You I rely.

On You I will build; never leave me,

So that I may remain pious, Your servant at all moments,

Dispelling the tyranny that wounds my heart