MADAGASCAR


LETRA

Himno de Madagascar
Ingles
Ry Tanindraza nay malala ô
Ry Madagasikara soa.
Ny fitiavanay anaotsy miala,
Fa ho anao ho anao doria tokoa.

CHORUS

Tahionao ry Zanahary
'Ty No sindrazanay ity
Hiadana sy ho finaritra
He sambatra tokoa izahay.

Ry Tanindrazanay malala ô
Irinay mba hanompoan'anao

Ny tena sy fo fanahy anananay 'zay sarobidy

Sy mendrika tokoa.

CHORUS

Ry Tanindrazanay malala ô
Irinay mba hitahian' anao,
Ka Ilay Nahary 'zao ton tolo izao no
Fototra ijoroan, ny satanao.

CHORUS

O, our beloved fatherland,

O, fair Madagascar,

Our love will never decay,

But will last eternally.

CHORUS

O, Lord Creator, do Thou bless

This Island of our Fathers,

That she may be happy and prosperous

For our own satisfaction.

O, our beloved fatherland,

Let us be thy servant

With body, heart and spirit

In dear and worthy service.

CHORUS

O, our beloved fatherland,

May God bless thee,

That created all lands;

In order He maintains thee.

CHORUS